Bảo vệ và vệ sĩ có được sử dụng súng để phòng vệ không?

Có rất nhiều câu hỏi đặt ra tại Công ty vệ sĩ rằng, anh ơi đối với bảo vệ có được sử dụng súng ha không?. Để giải quyết vấn đề và câu hỏi được đặt ra dành cho các bạn thắc mắc hãy cùng chúng tôi giải đáp ở bài viết phân tích dưới đây nhé.
Theo chúng ta thương thấy và bắt gặp hình ảnh người nhân viên bảo vệ mang theo sung khi thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ tại các khu vực và sự kiện quan trọng, người bỏ vệ ngân hàng hay áp tải và vận chuyển tiền…
Theo như chính quyền nhà nước luôn có các quy định khắc khe về việc sử dụng công cụ hỗ trợ. Không phải bất kì đối tượng kinh doanh, doanh nghiệp nào cũng được pháp sử dụng vũ khí. Các công ty dịch vụ bảo vệ là một trong những đơn vị được pháp luật nhà nước cho phép sử dụng các thiết bị công cụ hộ trợ, nhưng phải sử dụng đúng với khuôn khổ quy định nhà nước đề ra.