nitelikli dolandırıcılık suçu or hukuk

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu ile ilgili olarak Dolandırıcılık suçuna ilişkin yapılmış olduğumuz açıklamalar aynen geçerlidir. Zira dolandırıcılık suçunun işleniş biçimi, mağdur yahut fail unsuru bakımından özellik gösteren kimi hâller, TCK 158. Madde kapsamında suçun nitelikli hâli olarak düzenlenmiş, bağımsız bir ceza normu sevk edilerek, ayrı bir suç biçimi teşkil edilmiştir. Bu suçların tamamı bakımından Ağır Ceza Mahkemeleri görevlidir. Nitelikli dolandırıcılık cezası ile ilgili hâlleri ayrı ayrı ele alalım:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *